-6%

Máy làm đá Scotsman ACM-106AS

47.720.000 44.930.000
-6%

Máy làm đá Scotsman ACM-126AS

51.660.000 48.733.000
-6%

Máy làm đá Scotsman ACM-206AS

71.600.000 67.330.000
-7%

Máy làm đá Scotsman ACM-46AS

25.690.000 23.770.000
-8%

Máy làm đá Scotsman ACM-56AS

30.988.000 28.610.000
-5%

Máy làm đá Scotsman ACM-86AS

39.780.000 37.830.000
-10%

Máy làm đá SK-1000P

88.700.000 79.830.000
-10%

Máy làm đá SK-1500P

135.920.000 122.330.000
-3%

Máy làm đá SK-2000P

155.920.000 151.330.000
-11%

Máy làm đá SK-210P

37.680.000 33.660.000
-7%

Máy làm đá SK-420P

53.290.000 49.730.000
-5%

Máy làm đá Sk-500P

60.770.000 57.611.000

Kinh doanh

Ms.Ngọc - 0977.58.2018

Kinh doanh 2

Ms.Chung - 0974.77.6695

Kinh doanh 3

Ms.Nguyệt - 0929.61.00.16

Kinh doanh 4

Ms.Huyền - 0978.58.1965

Kinh doanh dự án

Mr.Phạm - 0963.71.51.51