-6%

Máy làm đá Scotsman ACM-106AS

47.720.000 44.930.000
-6%

Máy làm đá Scotsman ACM-126AS

51.660.000 48.733.000
-6%

Máy làm đá Scotsman ACM-206AS

71.600.000 67.330.000
-7%

Máy làm đá Scotsman ACM-46AS

25.690.000 23.770.000
-8%

Máy làm đá Scotsman ACM-56AS

30.988.000 28.610.000
-5%

Máy làm đá Scotsman ACM-86AS

39.780.000 37.830.000
-5%

Máy làm đá SK-210P

37.680.000 35.660.000
-7%

Máy làm đá SK-420P

53.290.000 49.730.000
-5%

Máy làm đá Sk-500P

60.770.000 57.611.000
-14%

Máy làm đá vảy công suất 200kg

125.690.000 108.366.000
-10%

Máy làm đá vảy công suất 300kg

148.950.000 133.760.000
-3%

Máy làm đá vảy công suất 500kg

162.438.000 157.720.000