-2%

Chảo nghiêng TK43CW Berjaya

43.890.000 42.820.000
-11%

Khay ăn INOX 5 ngăn

91.500 81.500
-7%
-8%

Máy cấp thìa tự động cho căng tin

28.900.000 26.500.000
-23%

Tủ cơm điện 10 khay

12.600.000 9.730.000
-27%

Tủ cơm điện 12 khay

13.890.000 10.100.000
-27%

Tủ cơm điện 24 khay

25.700.000 18.750.000
-17%

Tủ cơm điện 6 khay

9.910.000 8.270.000
-18%

Tủ cơm điện 8 khay

10.900.000 8.970.000
-24%

Tủ cơm gas 12 khay

15.780.000 11.970.000
-17%

Tủ cơm gas 24 khay

29.900.000 24.700.000