-12%

Bếp hầm từ đôi công nghiệp

43.900.000 38.610.000
-14%

Bếp từ 5kw công nghiệp CH-5AM

7.980.000 6.900.000
-14%

Bếp từ âm mặt bàn

7.980.000 6.900.000
-9%

Bếp từ âu 4 bếp công nghiệp

52.772.000 47.930.000
-13%

Bếp từ Âu 6 bếp

63.600.000 55.610.000
-3%

Bếp từ chần mỳ 4 hố

25.600.000 24.810.000
-10%

Bếp từ chiên dầu 2 bếp

58.770.000 52.930.000
-12%

Bếp từ chiên dầu đơn

27.800.000 24.510.000
-19%

Bếp từ công nghiệp 4 bếp nấu

53.730.000 43.310.000
-13%

Bếp từ công nghiệp 5kw

7.785.000 6.770.000
-21%

Bếp từ công nghiệp CH-8AM

24.890.000 19.771.000
-23%

Bếp từ công nghiệp CH-8PM

24.890.000 19.100.000

Kinh doanh

Ms.Ngọc - 0977.58.2018

Kinh doanh 2

Ms.Chung - 0974.77.6695

Kinh doanh 3

Ms.Nguyệt - 0929.61.00.16

Kinh doanh 4

Ms.Huyền - 0978.58.1965

Kinh doanh dự án

Mr.Phạm - 0963.71.51.51